Informacje

Celem projektu „Mazurski wilk przedsiębiorczości” jest aktywizacja osób bezrobotnych i rozwój przedsiębiorczości na obszarze powiatu węgorzewskiego, giżyckiego i piskiego poprzez udzielenie wsparcia w zakresie podjęcia samozatrudnienia w grupie 102 osób bezrobotnych, będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Czas trwania projektu: 27.02.2013r do 25.06.2015r.

 

Projekt „Mazurski wilk przedsiębiorczości” skierowany jest do 102 osób bezrobotnych zamieszkałych powiat piski, węgorzewski i giżycki, zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy, zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą i posiadających predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej, które nie prowadziły jej w okresie co najmniej 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu. Projekt skierowany jest do osób które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy i które należą do jednej lub kilku kategorii:

- osób bezrobotnych w wieku 15-24 lata,

- osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia,

- osób długotrwale bezrobotnych,

- osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi,

- niepełnosprawnych osób bezrobotnych,

- bezrobotnych kobiet.

Projekt jest skierowany w szczególności do:

- min. 27 osób bezrobotnych w wieku 15-24 lata,

- min. 11 osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia,

- min. 32 bezrobotnych kobiet.

 

W ramach projektu 102 uczestnikom wyłonionym w dwóch turach naboru (I nabór w maju 2013r, II nabór w styczniu 2014r) proponujemy:

- usługę szkoleniowo-doradczą – 102 osoby,

- jednorazową dotację inwestycyjną do kwoty 39.535,00 zł. – 88 osób,

- podstawowe wsparcie pomostowe w kwocie 1.600,00 zł. – 88 osób.