Zasięg Projektu

Projekt „Mazurski wilk przedsiębiorczości” realizowany w ramach działania 6.2 PO KL przez Powiat Piski, obejmuje swych działaniem powiat: piski, węgorzewski i giżycki.

Powiaty województwa warmińsko - mazurskiego:

warm maz